Travian Answers

La oss starte med spørsmålet ditt

Søk ved å svare på spørsmål

For å finne et svar, vennligst velg kategori og underkategorier til svaret dukker opp nedenfor. Dersom du ikke finner svaret på egen hånd får du muligheten til å kontakte oss etterpå.

Jeg har et spørsmål om...

La oss gå i detaljer:

Søk via sidekartet

Ønsker du å søke via et normalt sidekart, tilsvarende som mange andre nettsteder? Ingen problem, bare bruk Answers sidekartet for å finne svaret.

Helt

Forhåndskrav: Ingen

Du får en helt med en gang du oppretter en konto.

Helten kan sendes som forsterkning til andre byer på lik linje med andre tropper. Hvis helten sendes til en by som er din, med heltens villa, kan du bruke helten som om det var den byen han var laget i.

Avhengig av stamme, vil helten ha en spesiell ferdighet. Disse spesielle ferdighetene kan ikke oppgraderes:

 • Romer-helt:
  Styrken øker med 100 poeng pr ferdighetspoeng, istedenfor de vanlige 80.
 • Galler-helt:
  +5 fart for helten dersom han har hest.
 • Germaner-helt:
  20 % plyndrebonus for alle tropper som angriper med helten.
 • Egypter-helt: (kun på Årlig Spesial-server) 
  Råvareproduksjonen er økt.
 • Huner-helt: (kun på Årlig Spesial-server)
  Ridende tropper som reiser sammen med ridene helt er enda raskere. (hastighet: +3 felt pr time)

Helten har 4 ferdighetspoeng i starten, som er satt til ressursproduksjon. For hvert nivå han stiger, vil han få 4 poeng som kan fordeles på ulike ferdigheter, og totalt er det 100 nivåer.

 • Kampstyrke:

  Poeng fordelt på denne ferdigheten øker angreps- og forsvarsstyrken til helten. Desto større verdi, desto mindre skade vil han ta under eventyr. Dersom helten har hest, regnes han som kavaleri og uten regnes han som fotsoldat ved angrep.

 • Angrepsbonus:

  Poeng fordelt på denne ferdigheten øker angrepsverdien til alle angripende tropper som sendes sammen med helten. Hvert poeng satt på denne ferdigheten øker angrepsverdien til armeen med 0,2%, til maksimalt 20%.

 • Forsvarsbonus:

  Poeng fordelt på denne ferdigheten øker forsvarsverdien på alle egne tropper, dersom helten står i samme by. Hvert poeng satt på denne ferdigheten øker forsvarverdien til troppene med 0,2% til maksimum 20%. Deffensive tropper som ikke tilhører deg, vil ikke få utbytte av bonusen.

 • Ressurser:

  Poeng fordelt på denne ferdigheten øker ressursproduksjonen i byen helten står i. Du kan velge å øke produksjonen på en av ressursene eller spre bonusen jevnt på alle 4. Denne fordelingen kan endres når som helst, dersom du har poeng plassert på denne ferdigheten.

Etter å ha oppgradert heltens villa til nivå 10 i en by, kan du bruke helten til å okkupere en oase i nærheten av byen. Ved nivå 15 kan helten okkupere to oaser, og med heltens villa på nivå 20 kan du ha tre oaser.  Oasene må ligge innenfor byens 7x7 på kartet (merk deg att byen da må ligge i midten av kartet/ 7x7)

Eksempelet under markerer "din" by med svart og oasene du teoretisk kan okkupere med rødt. Hint: du kan kun ha tre oaser på by.

Conquerable oases

Også spiller-okkuperte oaser kan erobres. Du trenger å ha minst en ledig plass i heltens villa. Spiller-okkuperte oaser kan kun erobres ved angrep, ikke plyndringer. Husk att du må ha med helten i angrepet for å senke lojaliteten. Dersom eieren av oasen har tre oaser når du angriper, vil det første angrepet senke lojaliteten fra 100% til 0%, og du vil stå som den nye eieren. Dersom spilleren eier to, vil angrepet kun senke lojaliteten med 60% og med en oase vil lojaliteten senkes med 40% ved hvert angrep. 

En helt på ett høyt nivå er, selvfølgelig, bedre og sterkere enn en helt på ett lavere nivå. Kostnadene for å gjenopplive helten er høyere for en helt på ett høyt nivå enn en helt på ett lavere nivå. En helt kan gjenopplives hver gang han dør.

Erfaring

Erfaring
Nivå Poeng   Nivå Poeng   Nivå Poeng   Nivå Poeng   Nivå Poeng
0. 0   20. 10500   40. 41000
  60. 91500
  80. 162000
1. 50   21. 11550   41. 43050   61. 94550
  81. 166050
2. 150   22. 12650   42. 45150   62. 97650
  82. 170150
3. 300   23. 13800   43. 47300   63. 100800
  83. 174300
4. 500   24. 15000   44. 49500   64. 104000
  84. 178500
5. 750   25. 16250   45. 51750   65. 107250
  85. 182750
6. 1050   26. 17550   46. 54050   66. 110550
  86. 187050
7. 1400   27. 18900   47. 56400   67. 113900
  87. 191400
8. 1800   28. 20300   48. 58800   68. 117300
  88. 195800
9. 2250   29. 21750   49. 61250   69. 120750
  89. 200250
10. 2750   30. 23250   50. 63750   70. 124250
  90. 204750
11. 3300   31. 24800   51. 66300   71. 127800
  91. 209300
12. 3900   32. 26400   52. 68900   72. 131400
  92. 213900
13. 4550   33. 28050   53. 71550   73. 135050
  93. 218550
14. 5250   34. 29750   54. 74250   74. 138750
  94. 223250
15. 6000   35. 31500   55. 77000   75. 142500
  95. 228000
16. 6800   36. 33300   56. 79800   76. 146300
  96. 232800
17. 7650   37. 35150   57. 82650   77. 150150
  97. 237650
18. 8550   38. 37050   58. 85500   78. 154050
  98. 242550
19. 9500   39. 39000   59. 88500   79. 158000
  99. 247500

Ofte Stilte Spørsmål og annen informasjon

Hvor mange ressurser kan en helt bære?
- En helt bærer ingen ressurser.

Synes helten i en kamprapport?
- Ja.

Kan jeg se ferdighetene til en helt i en kamprapport?
- Nei.

Hva er det høyeste nivået på en ferdighet?
- Det høyeste nivået på en ferdighet er 100 poeng.

Er det mulig å forsvare en by med mange helter?
- Ja, men forsvarsbonusen til hver helt gjelder kun troppene til spilleren som eier dem.  

Når mister helten helsepoeng?
- Hver gang du angriper noen og grunnforsvaret (palass/ residens + mur) er nok til å gjøre noe skade. 

Kan en helt bli brukt som eneste forsvarer eller angriper i kamp?
 - Ja, men dette er ikke anbefalt, da helten vil dø hvis han tar mer skade enn 90 helsepoeng i en kamp.

Hvordan beregnes erfaringen til helten?
- Kornforbruket til hver tropp helten har drept (erfaringspoeng = kornforbruket til døde tropper) i kamp blir lagt til erfaringen hans. Se tabellen over for en liste over hvor mye erfaring/ mange tropper som må drepe for å øke ett nivå.

Får en helt efaring hvis han dør i kamp?
- Ja

Hvordan fordeles erfaringspoengene når det er mange helter i forsvaret?
- Erfaringspoengene blir fordelt likt mellom heltene.
Eksempel: Dersom det er tre helter, får hver av de 1/3 av erfaringspoengene.

Blir helten påvirket av oppgraderinger som gjøres i smeden?
- Nei.

Når kan jeg okkupere oaser? 
- Du trenger heltens villa  nivå 10, 15 eller 20 i byen du skal erobre fra for å okkupere oaser.

Hvor mange helter kan du ha på en gang?
- Hver spiller kan bare ha en helt. Dersom han dør, vil alternativet være å gjenopplive ham.  

Kan jeg flytte helten til en av mine andre byer og sende ham på angrep derfra?
- ja, så lenge den byen du flytter ham til har heltens villa.

Hva skjer med ferdighetene og erfaringen til en helt når jeg gjennoppliver ham?
- Bortsett fra att helten vil ha 100 helsepoeng, vil han være den samme. Han mister hverken erfaringspoeng eller ferdigheter.

Hvor mange helsepoeng får helten tilbake hver dag?
- Helten genererer automatisk 10 poeng hver dag. Dette tallet kan økes ved hjelp av gjenstandene man finner på eventyr eller kjøper på auksjonene.

 Får jeg gjenstandene hvis helten dør under ett eventyr?
- Nei.

Hvor forandrer jeg instillingene til helten?
- På høyre side er det ett bilde av helten. Dersom du klikker på ham, vil siden med attributter åpnes. Der kan du endre heltens innstillinger, slik som ressursfordelingen.

Hva slags helt er det? Fottropp eller kavaleri?
- Helten teller som kavaleri, kun dersom han er utstyrt med en hest.

Mister jeg gjenstander hvis helten dør?
- Nei.

Kan jeg gi helten min ett navn?
- Nei.

Hvordan kan jeg gjennopplive helten?
- Hvis helten dør, klikk på profilbildet. Der vil du ha muligheten å gjenopplive ham. alt du trenger er nok ressurser eller en bøtte. Bøtten får du enten på eventyr eller ved å by på auksjoner.

Teller styrke i både angrep og forsvar?
- Ja.

Hva betyr "Dersom huket av vil ikke helten forsvare landsbyen han tilhører" i heltens attributter?
- Dette betyr att helten ikke vil delta i forsvaret av byen. Men, dersom du sender ham som forsterkning til en annen spiller, eller en egen by uten heltens villa, vil han forsvare byen, selv om denne funksjonen er  aktivert.

Hvor lang tid tar det å gjennopplive helten?
- (Nivå+1) time, intill 24 timer.

Helten min dør alltid. Hva kan jeg gjøre?
- Du trenger å sette mer poeng i styrke for å unngå det.

Kan gjenstander, som salve, bli stjålet fra helten?
- Nei.

Er det mulig å bytte eller sende gjenstander mellom spillere, eller i en allianse?
- Nei.

Hvordan kontrollerer jeg helten når han er i en annen by? 
- Din helt kan kontrolleres i dine byer hvis du har bygget nivå 1 på heltens villa.


Er spørsmålet ditt besvart tilfredsstillende?

Ja   Nøytral   Nei